Walne Zebranie Członków ŚOT

Uwaga Członkowie Świnoujskiej Organizacji Turystycznej

ZAWIADOMIENIE o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Członków ŚOT

W imieniu Prezesa i Zarządu Świnoujskiej Organizacji Turystycznej zawiadamiam, że
na podstawie §18 (pkt 3) Statutu Świnoujskiej Organizacji Turystycznej Zarząd ŚOT podjął
uchwałę w sprawie przyjęcia, terminu i miejsca oraz porządku obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo Wyborczego Członków Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
W związku z powyższym zwołujemy Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków
ŚOT, które odbędzie się dnia 10.03.2016 o godzinie 17:00 (drugi termin: godz. 17:15) w
OS TEMIDA, ul. J. Kasprowicza 3 w Świnoujściu.
Przypominamy również, iż warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ŚOT jest
przedłożenie przez delegata podczas podpisywania listy obecności pisemnego
pełnomocnictwa.

Piotr Piwowarczyk
Prezes ŚOT
Świnoujska Organizacja Turystyczna
Plac Słowiański 6/1, 72-600 Świnoujście
Tel. / Fax +48 91 321 95 27