Urzędy

URZĘDY I INSTYTUCJE

Federacja Konsumentów
ul. Dąbrowskiego 4 pok. 121a
Telefon: +48 91 321 59 70

Komenda Miejska Policji
ul. Krzywoustego 2a
Telefon: +48 91 327 22 11, +48 91 321 23 63
policja@policja.swinoujscie.pl
www.policja.swinoujscie.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wojska Polskiego 1/2a
Telefon: +48 91 321 07 75, +48 91 321 22 89
Prokuratura Rejonowa
ul. Paderewskiego 6
Telefon: +48 91 321 27 05, +48 91 321 21 02

Urząd Celny Odział Świnoujście
ul. Dworcowa 1
Telefon: +48 91 321 50 05, +48 91 321 51 30
Urząd Miasta
ul. Wojska Polskiego 1
Wydział Architektury i Budownictwa
Telefon: +48 91 321 31 02
web@um.swinoujscie.pl

 Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Dział Edukacji
Telefon: +48 91 327 06 26
wed@um.swinoujscie.pl
Dział Kultury i Kultury Fizycznej
Telefon: +48 91 321 39 94
wed.dk@um.swinoujscie.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Telefon: +48 91 321 27 41
wgn@um.swinoujscie.pl

 Wydział Inżyniera Miasta
Telefon: +48 91 327 06 29, +48 91 327 87 56
wim@um.swinoujscie.pl

Wydział Podatków, Opłat Lokalnych i Budżetu

 

Dział Podatków i Opłat Lokalnych
Telefon: +48 91 327 86 92
Stanowisko ds. Budżetu
Telefon: +48 91 327 86 89
Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
Telefon: +48 91 327 85 89
wpo@um.swinoujscie.pl

Wydział Rozwoju Miasta
Stanowisko ds. Strategii i Obsługi Inwestorów
Telefon: +48 91 327 86 06
Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Telefon: +48 91 327 86 39
Stanowisko ds. Turystyki i Promocji
Telefon: +48 91 321 56 23
wrm@um.swinoujscie.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Telefon: +48 91 327 85 90 wew. 313
wso@um.swinoujscie.pl
Biuro Rady Miasta
Telefon: +48 91 321 26 61
brm@um.swinoujscie.pl
Biuro Geodety Miasta
Telefon: +48 91 323 28 08, +48 91 321 54 14
geodeta@um.swinoujscie.pl

Wydział Komunikacji
Telefon: +48 91 321 20 55
wkm@um.swinoujscie.pl

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Telefon: +48 91 321 70 81, +48 91 321 42 11
wka@um.swinoujscie.pl

Wydział Księgowości
Dział Księgowości
Telefon: +48 91 327 86 85
Stanowisko ds. Płac
Telefon: +48 91 327 85 94
Stanowisko Kasowe
Telefon: +48 91 321 23 41
wkfk@um.swinoujscie.pl

Wydział Organizacyjny
Kancelaria Prezydenta
Telefon: +48 91 327 06 28
wo.kkancearia@um.swinoujscie.pl
Stanowisko Obsługi Interesantów
Telefon: +48 91 321 31 93
Miejski Rzecznik Konsumentów
Telefon: +48 91 327 86 71
mrk@um.swinoujscie.pl
Stanowisko ds. Kadr
Telefon: +48 91 321 44 25
kadry@um.swinoujscie.pl
Stanowisko ds. Informatyki
Telefon: +48 91 321 23 09
infor@um.swinoujscie.pl
Stanowisko ds. Archiwizacji
Telefon: +48 91 321 25 17
Rzecznik Prasowy
Telefon: +48 91 327 86 04
rzecznik@um.swinoujscie.pl
Stanowisko ds. Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
Telefon: +48 91 321 37 05
europe@um.swinoujscie.pl
Dział Gospodarczy
Telefon: +48 91 321 23 42
wag@um.swinoujscie.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Telefon: +48 91 327 27 70, +48 91 327 86 43
wgk@um.swinoujscie.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Telefon: +48 91 321 44 26, +48 91 322 00 09
wzk@um.swinoujscie.pl

 

Wydział Zdrowia i Poityki Społecznej
Stanowisko ds. Promocji, Profilaktyki Zdrowotnej i Ochrony Zdrowia
Telefon: +48 91 327 86 96
Stanowisko ds. Polityki Społecznej
Telefon: +48 91 321 54 46
wzd@um.swinoujscie.pl
Urząd Morski w Szczecinie
Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego
Wyb. Władysława IV 7
Telefon: +48 91 327 91 10

Urząd Skarbowy
ul. Pułaskiego 7
Telefon: +48 91 322 02 00

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wojska Polskiego 1/5
Telefon: +48 91 321 24 79