Planowana modernizacja świnoujskich szkół

Gdzie i co będzie remontowane?

W Zespole Szkół Publicznych numer 4 przy ulicy Szkolnej wyremontowane zostanie zaplecze kuchenne, kanalizacja sanitarne, korytarze i klatki schodowe. Tutaj także pomalowane zostaną sale lekcyjne.

W Szkole Podstawowej numer 1, przebudowany zostanie korytarz na II piętrze, zamontują kurtyny przeciwdymne oraz pomalowane 3 sale lekcyjne oraz magazyn sprzętu sportowego. Zaplanowano także zamontowanie monitoringu boiska, częściową wymianę drzwi do sal lekcyjnych oraz wykonanie projektu zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca. Wymienione będzie oświetlenie sali gimnastycznej oraz malowanie. W 3 salach lekcyjnych wyremontowane zostaną podłogi.

SP nr 2 – naprawa wewnętrznych schodów. Koszt 30 tys. złotych.
SP nr 6 – prace elektryczne i malowanie w 4 salach lekcyjnych, remont zaplecza Sali gimnastycznej. Koszt 120 tys. złotych. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej – zagospodarowanie zewnętrzne. Koszt 230 tys. złotych.
Remonty korytarzy i klatek schodowych. Koszt 525 tys. złotych. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonanie „Zielonej klasy”. Koszt 97 tys. złotych – informuje prezydencki rzecznik, Robert Karelus.

W GP numer 2 wymienione zostaną rolety w 23 klasach, remont obejmie także wymianę podłóg w 5 klasach, oraz bieżące utrzymanie boiska Orlika. Koszt przeprowadzonych prac to 137 tys. złotych.

GP nr 1 – remont podłóg w 3 klasach oraz w pomieszczeniu szkolnego sklepiku i bibliotece, kompleksowy remont 2 sanitariatów, remont węzłów sanitarnych, remont podłogi w hali sportowej. Koszt 536 tys. złotych. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego zagospodarowanie wewnętrznego dziedzińca szkoły. Koszt 66 tys. złotych- mówi rzecznik prezydenta, Robert Karelus.

W GP numer 3 odbędzie się malowanie po pracach remontowych. Koszt 5 tys. złotych.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I remontu doczekają się podłogi w salach lekcyjnych, malowane będą ściany i sufity, doposażone będą sanitariaty dla osób niepełnosprawnych, w planach jest także monitoring zużycia energii. Koszt to 75 tys. złotych.

Dodatkowo w planach SOSW – remont dachu na budynkach internatu dziewcząt oraz administracyjnym, naprawa podłogi, dokończenie wymiany instalacji elektrycznej. Koszt 340 tys. złotych. Dodatkowo w trzech szkołach planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji. Są to SOSW (koszt 874 tys. złotych), SP nr 1 (koszt 450 tys. złotych) oraz ZSO (koszt 2,5 mln złotych). Wykonane planowanych inwestycji uzależnione będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Nabór wniosków nastąpi w kwietniu 2017 r.- mówi prezydencki rzecznik.