Pchli targ na targowisku miejskim w Świnoujściu

W sobotę 28 marca 2015 r. od godziny 9.00 – 14.00 na terenie przynależnym do miejskiego targowiska mieszczącego się przy ulicy Kołłątaja odbędzie się pierwszy w tym roku „Pchli Targ”. W najbliższą niedzielę natomiast  tj. 29 marca Świnoujscy handlowcy zapraszają na przedświąteczną handlową niedzielę.

Zasady dotyczące wystawiania towaru podczas pchlego pozostają niezmienne.

W tym miesiącu opłata za stoisko do 7 metrów kwadratowych wynosi 1 zł.

„PCHLI TARG” REGULAMIN
1. Sprzedaż bądź wymiana rzeczy, przedmiotów używanych lub niepotrzebnych, przez osoby prywatne w trakcie „Pchlego Targu” odbędzie się w dniu 28 marca 2015r. w godzinach od 09:00 do 14:00, przy Miejskiej Targowisku „Pod zegarem” przy ulicy Kołłątaja,
2. Celem „Pchlego targu” jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne pełnoletnie lub nieletnie za zgodą opiekunów rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
4. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas „Pchlego Targu”: książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
5. Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.
6. W targu nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie oraz osoby będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie „Pchlego Targu” asortyment danej firmy.
7. Na sprzedaż przedmiotów, niewymienionych w pkt. 6 Regulaminu wymagana jest zgoda organizatora.
8. Ze sprzedaży na „Pchlim Targu” wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, alkoholu, papierosów oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
9. Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/ przedmioty powinny być estetyczne i czyste.
10. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy. np.: stolik, parasol, przenośna szafka, wieszak, itp.
11. Organizator ma prawo do usunięcia z „Targu” stoisko, które jest niezgodne z regulaminem charakterem „Pchlego Targu”.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi zdarzeniami losowymi.
13. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolnienia od podatku, ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż.
14. Po zakończeniu „Targu” sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko. Odpady muszą być wyrzucone wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
15. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, a w jego imieniu również Straż Miejska w Świnoujściu.