Zlot Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP | 9-11 września 2016 – Świnoujście

O zlocie

Chorągiew Zachodniopomorska składa się z 12 hufców. W związku z dużym rozproszeniem terenowym oraz także odrębnością tożsamości poszczególnych środowisk współpraca między jednostkami jest dużym wyzwaniem. Wymaga dużej otwartości na problemu poszczególnych hufców, umiejętności łączenia i budowania wspólnoty opartej na tradycyjnych harcerskich wartościach, ale jednocześnie odpowiadającej na zróżnicowane zapotrzebowanie środowisk. Potrzebujemy zatem działań, które będą  jednoczyły wszystkie środowiska i będą odpowiedzią na potrzebę budowania poczucia wspólnotowości.

Po raz pierwszy od wielu lat środowiska Chorągwi Zachodniopomorskiej zbiorą się podczas Zlotu Chorągwi. Wydarzenie to będzie ogromnym świętem naszego środowiska i jednocześnie krokiem ku budowaniu jedności i tożsamości zuchów, harcerzy i instruktorów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Hasłem przewodnim Zlotu jest przesłanie Wyzwolić Kolory. Nasz świat odbieramy za pomocą różnych zmysłów, skojarzeń – kolory są formą identyfikacji wizualnej postaw, które pragniemy promować. Pokazują nam szlaki, którymi będziemy podążać podczas Zlotu.

Zielony – Ekologia

Środowisko naturalne to najważniejszy zasób jakim dysponuje człowiek. To my powinniśmy się czuć odpowiedzialni za jego ochronę i rozwój. Aby tak było musimy nieustająco poszerza swoją wiedzę z zakresu biologii, ekologii, przyrody. Podczas Zlotu będzie zatem odkrywać tajemnice przyrody, a także kształcić postawy szacunku do otaczającej nas przyrody, poczucie odpowiedzialności za nasz świat, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Podejmiemy się również tematyki globalnej odpowiedzialności i etycznych postaw konsumenckich.

Czerwony – patriotyzm

Szukanie własnych korzeni, poznawanie tradycji, poczucie przynależności i odpowiedzialności za swój naród, to postawy które będziemy promować i wspierać poprzez blok programowy – czerwony. To także obszar do odkrywania wagi regionalnej tradycji, strojów, jedzenia, tradycji, ale i naszych tradycji rodzinnych. W tym bloku czeka uczestników wiele niezapomnianych warsztatów, ale także śpiew, taniec i twórczość.

Pomarańczowy – Sport i turystyka

W tym bloku programowym wyzwolimy energię, która drzemie w każdym z zuchów i harcerzy. Pobudzimy ciało do działania, wskażemy możliwe formy jego rozwoju. Jednak naszym kluczem do sukcesu będzie aktywowanie naszej potrzeby poznawania kraju i swojego regionu. Kajaki, turystyka piesza, biegi, wędrowanie z kijami, wspinaczka, survival to tylko niektóre z propozycji, które czekają nas w tym obszarze.

Niebieski – Edukacja i kultura

Szeroko pojęta edukacji społeczna, której głównym celem jest kształtowanie społeczeństwa zaangażowanego, tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, to kolejny proponowany obszar pracy zlotowej. Ten obszar to również kultura, w szeroki znaczeniu tego słowa. To nasze dziedzictwo materialne i niematerialne, ale to także współczesna sztuka, współczesna dyfuzja kulturowa i towarzyszące jej formy komunikacji. To także przestrzeń do tworzenie własnej tożsamości. To realizacji własnych pasji.

Fioletowy – Kompetencje społeczne, kreatywność

Nasza codzienność to szereg wyzwań, które napotykamy na swojej drodze. Nowe zadania, nowe cele do zdobycia, nowi znajomi, nowe potrzeby. Ciągły rozwój kompetencji społecznych oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami to nasze działania w obszarze fioletowym. Jak i ten kolor to obszar twórczy, pełny dobrej energii, która ma nas motywować do tego aby z radością podejmować się nowych pomysłów i z pewnością wchodzić w nowe kontakty międzyludzkie.

Wszystkie bloki uzupełnione będą spotkaniami z postaciami ze świata sportu, turystyki, edukacji, kultury. Towarzyszyć będą im również koncerty, spotkania kawiarniane oraz warsztaty.

marina-namioty3

Źródło: http://zlot.zachpom.zhp.pl/o-zlocie/