Wsparcie dla wymieniających stare systemy grzewcze

Wszyscy chętni do wymiany swojego przestarzałego systemu grzewczego na bardziej ekologiczny będą mogli ubiegać się o specjalną pożyczkę na ten cel w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pożyczka taka umarzalna będzie w 50% przy terminowej spłacie pożyczkobiorcy.  Oznacza to, że 50% kosztów wymiany pokrywa dotacja, a pozostałe 50% stanowić będzie nisko-oprocentowana pożyczka wynosząca 2% w skali roku.

Jest to jedynie jedna z wielu możliwości jakie oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Przygotowano również środki na inne inwestycje „proekologiczne” tj.:

budowa, przebudowa i modernizacja indywidualnych źródeł ciepła i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji ciepła lub/i chłodu,
wykorzystanie OZE do produkcji energii elektrycznej,
zakup pojazdów o napędzie elektrycznym,
ograniczenie negatywnego oddziaływania na stan powietrza i zdrowie mieszkańców azbestowych pokryć dachowych i innych materiałów wykonanych z azbestu, poprzez ich utylizację,
kompleksowe działania termomodernizacyjne,
budowa, przebudowa i modernizacja instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, w tym przyłączy i instalacji oczyszczania ścieków,
budowa systemów małej retencji.

–  Nabór wniosków rozpoczął się 16 stycznia i ma charakter ciągły ,tzn. do momentu wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków– informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta miasta.

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu tel. 91 831 25 90-92, adres e-mail:prosument@wfos.szczecin.pl lub na stronie:
https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-pozyczki/1468-program-pozyczek-dla-osob-fizycznych-na-inwestycje-z-zakresu-ochrony-powietrza-wod-i-gleby-informacja-o-rozpoczeciu-naboru-wnioskow.html

Wnioski o pożyczkę można składać w  Punkcie Obsługi Programu Prosument i Osób Fizycznych w Szczecinie przy ul. Partyzantów 3/3.