„Babski bieg na szpilkach” z okazji Dnia Kobiet

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, który jest głównym Organizatorem tegorocznej edycji Babskiego Biegu – serdecznie zaprasza na imprezę, która odbędzie się 6 marca (niedziela) o godz. 11.00 na Promenadzie Miejskiej (na wysokości Pływalni). Organizujemy ją pod hasłem: Żyj zdrowo i aktywnie!

Impreza zorganizowana z okazji Dnia Kobiet ma charakter sportowo – rekreacyjny i skierowana jest do dziewcząt i kobiet oraz panów, których start będzie możliwy po wystylizowaniu się na „piękną płeć” ;-). W imprezie udało się nam zgromadzić wyjątkową listę Sponsorów, którzy ufundowali rekordową liczbę wyjątkowych nagród niespodzianek (wykaz w załączeniu), które rozlosowane zostaną wśród Uczestników Imprezy. Najstarsza i najmłodsza uczestniczka Biegu otrzymają specjalne statuetki. Po głównym biegu odbędzie się również bieg o charakterze zabawy – Bieg w Szpilkach po Promenadzie na odcinku 100 m – warunkiem udziału jest posiadanie butów na obcasach ;-).

Zwyciężczyni otrzyma specjalną statuetkę i nagrodę.

 

 

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ IV BABSKI BIEG – BIEG W SZPILKACH

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem imprezy biegowej p.n.: IV BABSKI BIEG jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie: www.osir.uznam.net.pl, Kontakt z organizatorem: e-mail: osir@uznam.net.pl, tel. 91 3213781

II. TERMIN I MIEJSCE:

Bieg odbędzie się w dniu 06 marca 2016 r. (niedziela) w Świnoujściu.
Podczas imprezy odbędą się 2 biegi:
IV Babski Bieg (start godz. 11.00 – dystans 3,2 km)
Bieg na szpilkach (start ok. godz. 12.00, po zakończeniu Babskiego Biegu – dystans 100 m)
Zapisy do IV Babskiego Biegu w godz. 9.00-10.45 w holu Pływalni Krytej ul. Żeromskiego 62 w Świnoujściu. Każdy uczestnik dokonuje zgłoszenia osobiście (osoby niepełnoletnie w towarzystwie rodzica lub prawnego opiekuna). Limit przyjęć do Biegu 500 uczestników.
Długość trasy Babskiego Biegu ok. 3,2 km. Trasa nie posiada atestu PZLA i IAAF.
Przebieg tras:
Babski Bieg (mapka poniżej): START: sprzed Pływalni ->  kierunek w stronę wejścia plażowego od ul. Prusa; następnie odcinek na plaży do wejścia od Al. Interferie; wlot na ścieżkę od ul. Uzdrowiskowej aż do wlotu na Promenadę i odcinek prosty przez Promenadę do METY przed Pływalnią Krytą.
mapka

Bieg na szpilkach: na Promenadzie przed Pływalnią
III. LIMIT CZASU:

Uczestników Babskiego Biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.

IV. PUNKTY  KONTROLNE I ODŻYWCZE:

Punkt odżywiania znajduje się w miejscu startu/mety (napoje, zupa regeneracyjna).
Na trasie nie wyznacza się punktów kontrolnych.
V. UCZESTNICTWO:

W Biegu mogą brać udział kobiety, dziewczynki lub panowie przebrani za kobiety (uzyskują wówczas status KOBIET  ?  i uczestniczą w losowaniu nagród!).
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorom zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub „Oświadczenie o stanie zdrowia” wypełnione i własnoręcznie podpisane  (dla osób niepełnoletnich  oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic lub prawny opiekun). Druk można pobrać ze strony organizatora lub wypełnić w Biurze Biegu przed startem.
Organizator informuje, że istnieje ryzyko uszkodzenia obuwia podczas Biegu w szpilkach – za wszelkie uszkodzenia nie ponosi odpowiedzialności.
W Biurze Biegu każdy z uczestników otrzymuje indywidualny numer startowy (kotylion), oraz pamiątkowy buton. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Trasę można pokonać biegiem, marszem, lub przy wykorzystaniu kijków do nordic walking.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny.
VI. KLASYFIKACJA:

Bieg ma charakter rekreacyjny, bez prowadzenia oficjalnej klasyfikacji.

VII. NAGRODY:

Losowanie nagród po zakończeniu obu biegów około godz.12.30. Wszystkie uczestniczki będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród (m.in.: karty podarunkowe, karnety wstępu na Pływalnię, oraz inne nagrody niespodzianki). Organizator wręczy statuetki dla najmłodszej i najstarszej uczestniczki Babskiego Biegu, która pokona dystans.

VIII. OPŁATY:

Wszyscy uczestnicy imprezy „BABSKI BIEG” zwolnieni są z opłaty startowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Numer startowy upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród.
Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas biegu dla wszystkich uczestników Biegu.
Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich kontuzje.
Organizator nie zabezpiecza depozytu, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę sprzętu i innych rzeczy należących do uczestników.
Organizator zapewnia toalety i natryski na Pływalni Krytej.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania imprezy.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w tym na zamieszczanie danych w przekazach telewizyjnych, internetowych w celach promocji imprezy przez Ośrodek.